Return to Ex-Lions

Rob Brand

Version 2
Geboren in 1962 | Woont in Vleuten | Studeerde wiskunde en is werkzaam als manager bij het Ministerie van Economische Zaken | Begon in 1982 met coachen bij Crackerjacks in Amersfoort | Coachte sindsdien meer dan 800 wedstrijden | Was onder meer werkzaam bij Goba, Prisma College en New Stars (alle mannen U20 eredivisie), Amazone (vrouwen promotiedivisie) en Binnenland (vrouwen eredivisie) | Werd in 2010 tot coach van het jaar gekozen | Werkt als docent voor de NBB en de NOCNSF, waar hij ook auditor is.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
620