Afscheid Charlotte

Zaterdagavond speelt Charlotte van Kleef in het ICL haar laatste wedstrijd voor  haar vertrek naar Australië. Het is dus de laatste kans om Charlotte nog even te bejubelen en gedag te zeggen, voordat ze naar de andere kant van de wereld vertrekt.

In Australië gaat ze spelen voor de South West Slammers, die uitkomen in de  State League, het tweede profniveau onder de National League. Plaats van handeling is Bunburry, dat in het Noord-Oosten van het continent ligt.

In Landsmeer zal Charlotte zeker gemist worden, zowel op het speelveld als daarbuiten. 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
588