Loon Lions doet weer mee aan Vriendenloterij

Op zaterdag 17 februari van 14.00 tot 17.00 uur gaat het vrouwenteam van Loon Lions in samenwerking met de Vriendenloterij weer een belactie houden om de begroting voor volgend seizoen rond te krijgen.

Er valt niet alleen geld te verdienen voor de club, maar ook voor de verkoper: afhankelijk van het aantal verkochte loten een bedrag van € 2,50 tot € 5,- per verkocht lot.

Voor meer informatie, zie:

Loon Lions Vriendenloterij[3]

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
640