DEC wil alternatieven voor Lente League

De poll over de Lente League is afgesloten. Een kleine meerderheid van de respondenten vindt de Lente League in de voorgestelde vorm overbodig, maar een half jaar stilzitten wil bijna niemand.
Ook de Dames Eredivisie Commissie (DEC) is van mening dat de oorspronkelijke opzet heroverweging verdient. Verschillende clubs hebben aangegeven dat de druk op hun speelsters bij nader inzien te groot lijkt te gaan worden. De DEC heeft laten weten hiervoor gevoelig te zijn.
Maar niets doen is ook geen goede optie. De DEC heeft de clubs tot 7 maart de gelegenheid gegeven met alternatieve voorstellen te komen. Het meest voor de hand liggende alternatief lijkt om een aantal toernooien te organiseren.

Dutch Women’s Basketball Commission wants alternatives for Spring League
The Dutch Women’s Basketball Commission has announced to postpone the decision on the the Spring League until March 17th. Several clubs have asked the commission to reconsider, because they have difficulties raising representative teams due to injuries.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
630