Nadine Boesaart mag weer trainen

Deze week onderging Nadine Boesaart een nieuw onderzoek bij kniespecialist Cor van der Hart. Het definitieve oordeel luidde dat de schade meevalt en dat Boesaart de training weer kan hervatten. Het betekent dat de center binnen enkele weken kan worden terug verwacht in de line-up. “Een heel belangrijk gegeven”, aldus een opgeluchte coach Laki Lakner. “Zoals meer meiden van ons, is Nadine een onderschatte speelster. Maar ze is van veel waarde, vooral verdedigend. Ze weet precies wat er gebeuren moet.”

This week Nadine Boesaart underwent another examination by knee-specialist Cor van der Hart, who is one of the main experts in the Netherlands. Dr. van der Hart told Boesaart she can start to practice again, which means she probably will be back in the line-up in a few weeks.
“This is excellent news”, coach Laki Lakner said. “Nadine is an underestimated player by the outside world, but she is very important to our team, especially on the defensive end.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
616